Jumaat, 26 Julai 2013

Qatar

Di negara Qatar peruntukan mengenai tuntutan mut’ah ada terkandung di dalam Undang-Undang Keluarga Qatar No. 22 tahun 2006.Di bawah perundangan ini semua isteri yang di ceraikan berhak mendapat bayaran mut’ah dari bekas suaminya. Namun hak tersebut hilang atau gugur apabila berlaku ataupun terdapatnya faktor-faktor atau sebab-sebab tertentu yang berikut:

   a.    Perceraian itu berlaku disebabkan oleh kesalahan dari pihak isteri seperti aib dsb;
   b.   Jika perceraian itu atas sebab suami tidak memberi nafkah atas sebab  kepapaan suami; atau
   c. Lain-lain sebab yang sah disisi Hukum Syarak yang menggugurkan serta menghilangkan hak tersebut.

Kadar mut’ah yang dianugerahkan oleh Mahkamah pula ditetapkan di bawah perundangan Qatar sebagai tidak melebihi kadaran jumlah nafkah selama tiga tahun. Asas pengiraan kadar jumlah mut’ah itu adalah berdasarkan kemampuan kewangan suami.

Berikut ialah peruntukan Perkara 115 Undang-Undang Keluarga No. 22 tahun 2006 Qatar:

Article 115
A divorced woman shall be entitled to enjoyment compensation if the divorce is made by the husband without any fault on her part.
A divorce for non-support due to insolvency of the husband shall be exempted from the provisions of the preceding paragraph.
Enjoyment compensation shall be assessed based on the wealth of the husband and the status of the wife and shall not exceed three years of her alimony.

Peruntukan Perkara 115 ini tidaklah exhaustive. Ia masih tertakluk kepada Hukum Syarak.

Perkara 3 Undang-Undang No. 22 tahun 2006 Qatar memberi ruang kepada pemakaian pendapat yang dominan dari Mazhab Hanbali sebagai sumber hukum tambahan kepada Mahkamah dalam menafsirkan dan membuat keputusannya. Jika tiada terdapat pandangan Mazhab Hanbali di dalam isu yang di bicarakan itu Mahkamah bolehlah menggunapakai pandangan-pandangan Mazhab Sunni yang lain. Walaupun istilah ‘4 mazhab Sunni yang lain’ digunakan dalam peruntukan Perkara 3 namun tiada tafsiran maksud istilah/rangkaikata ‘4 mazhab Sunni yang lain’ itu dalam perundangan Qatar ini. Namun begitu Mahkamah masih mempunyai pilihan untuk menggunapakai kaedah-kaedah umum yang terdapat dalam jurisprudens Islam yakni kaedah qawa’id fiqiyyah sekiranya Mahkamah berpandangan bahawa masih tiada teks pandangan-pandangan dari mazhab-mazhab Sunni ini yang dapat membantunya untuk membuat keputusan yang memuaskan terhadap isu yang perlu diputuskannya.

Berikut ialah peruntukan Perkara 3 Undang-Undang Keluarga No. 22 tahun 2006 Qatar:

Article 3
Unless provided by this Law, or otherwise decided by the Court, the prevailing view in the Hanbali School shall be followed.  If no such prevailing opinion in the Hanbali School is to be found on a situation not specifically provided for in this Law, the judge may apply as deemed appropriate the views of the other four Sunni Schools. The judge can apply the general rules of jurisprudence in Islamic Sharia if all the above recourses, in the order stated above, are unable to reach a satisfactory outcome.

Di Qatar, Undang-Undang Keluarga No. 22 tahun 2006 ini terpakai kepada semua orang dari kalangan pengikut Mazhab Hanbali. Bagi pengikut Mazhab Islam yang lain mereka pula tertakluk kepada pendapat/pandangan Mazhab mereka masing-masing. Namun sekiranya pihak-pihak yang bukan bermazhab Hanbali ingin memohon untuk menerima pakai perundangan No. 22 tahun 2006 dalam pertikaiannya di Mahkamah. Ini di peruntukan dibawah Perkara 4 Undang-Undang Keluarga Qatar tahun 2006.

Perkara 4 Undang-Undang Keluarga Qatar memperuntukan:

 Article 4
This Law shall apply to those subjected to the Hanbali School of Thought. Others shall be subject to their provisions. Family matters of non-Muslim parties shall be subject to their own provisions. The provisions of this Law shall be applicable, in all cases, to those who request its application or are of different religions or schools.

This law shall apply to those subjected to the Hanbali School of Thought. Those subjected to other schools of thoughts and/or non-Muslim jurisprudence shall be subjected to provisions of their respective Schools of Thought and/or non-Muslim jurisprudence. The provisions of this law shall in all cases be applicable to those who request its application or are of different religions or schools.


Qatar (Bahasa Arab: دولة قطر Dawlah Qatar) adalah salah sebuah Negeri di Telok Parsi. Sebahagian dari kawasannya terletak bersempadan dengan Arab Saudi di selatan manakala bahagian yang lainnya kelilingi oleh Teluk Parsi. Terdapat satu selat di Teluk Parsi yang memisahkan Qatar dari negara Bahrain.

Qatar telah diperintah secara mutlak dan turun-temurun oleh keluarga diraja Al Thani semenjak pertengahan kurun ke-19.  Asalnya Qatar adalah sebuah negeri yang paling miskin di Teluk Parsi. Tanahnya gersang dan aktiviti utama ekonominya adalah sebagai pencari mutiara. Ia adalah sebuah negeri naungan British sehingga ia mencapai kemerdekaan pada tahun 1971. Sejak itu Qatar telah menjadi salah satu negeri terkaya di rantau Telok apabila mendapat penemuan hasil pengeluaran minyak dan gas asli yang sangat besar. Pada tahun 1995, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani menjadi Emir memerintah Qatar selepas berjaya menggulingkan ayahandanya Khalifa bin Hamad Al Thani melalui rampasan kuasa coup d'etat.

Warganegara Qatar adakah kecil dan tidak sampai 250,000 orang. Jumlah pekerja asing di Negara Qatar adalah jauh lebih besar dari warga Qatar sendiri. Ekspatriat asing itu adalah dari negara-negara Arab yang lain (seramai 13% daripada keseluruhan penduduk di Qatar); dari benua kecil India (India 24%, Nepal 16%, Bangladesh 5%, 4% Pakistan, Sri Lanka 5%);  dari Asia Tenggara (Filipina 11%); dan dari negara-negara lain (7%).

 

Jumaat, 19 Julai 2013

United Arab Emirates

Undang-Undang Keluarga Islam di United Arab Emirates (atau dirujuk di dalam artikal ini sebagai UAE – Emiriyah Arab Bersatu) buat pertama kalinya di kanunkan oleh kerajaannya pada tahun 2005 dan di namai dan di dikrikan sebagai The Personal Status Law No. 28 of 2005.


Mengenai hak mut’ah Perkara 140 Undang-Undang UAE tahun 2005 itu  memperuntukan bahawa kadar mut’ah adalah sejumlah yang tidak melebihi kadaran nafkah selama setahun menurut kadaran nafkah isteri-isteri orang lain yang setara dengan isteri yang diceraikan itu. Cara pembayaran boleh diperintahkan untuk dibayar secara ansuran dan terpulang kepada pertimbangan Qadi berdasarkan pertimbangan tertentu.

Dikatakan bahawa motaa (mut’a/mut’ah) yang dituntut oleh si isteri adalah untuk tempoh setahun perbelanjaan untuk menampung ‘kerosakan atau penderitaan moral’. Tuntutan itu adalah bersamaan dengan anggaran 25% dari pendapatan tahunan sisuami.

Lihat link dibawah ini sebagai rujukan:

Perkara 140 tersebut memperuntukan:

Article 140: If the husband divorces his wife in a valid, consummated marriage by his unilateral wish and without her having asked for this [divorce], she is entitled to mutªa besides the maintenance for the ªidda period according to the circumstances of the husband and not more than the sum of one year’s maintenance of her peers. The qadi may break the sum into instalments according to the husband’s ability to pay, and in assessing the amount shall have regard to the prejudice suffered by the woman.

Terjemahan secara literal:
Jika suami menceraikan isterinya dalam perkahwinan yang sah disempurnakan, secara unilateral (sebelah pihak) dan tanpa siisteri meminta [perceraian] itu, maka siisteri layak untuk [bayaran] Mut’ah selain dari [bayaran] nafkah dalam tempoh iddah mengikut keadaan suami dan tidak melebihi jumlah nafkah setahun (nafkah menurut kadar yang dialami oleh para isteri yang sepertinya. Kadi boleh menetapkan jumlah tersebut dibayar secara ansuran mengikut kemampuan suami untuk membayar, dan dalam menaksirkan jumlah (ansuran) tersebut Kadi hendaklah mengambil kira kepada kesan/akibat/derita (prejudis) yang dialami oleh isteri/perempuan itu..

Peruntukan Perkara 140 tersebut seolah-olah mengatakan bahawa jika si isteri meminta perceraian maka hak mut’ahnya hilang berdasarkan rangkaikata dalam peruntukan itu yang berbunyi: ‘... and without her having asked for this divorce ..’ namun pada tahun 2010 Mahkamah Agung UAE telah menafsirkan sebaliknya.

Mengenai hak wanita untuk perceraian tersebut akhbar The National pada 24.11.2010 ada melapurkan dengan tajuk:

Supreme Court boosts divorce rights of women -

ABU DHABI. A woman can divorce her husband regardless of his consent while men cannot unilaterally ask for divorce, the Supreme Court said in a ruling released yesterday. The decision came in a case from Sharjah in which a wife filed for a divorce and arbitrators denied her request. An appeals court overturned that decision, and her husband appealed to the Supreme Court. According to the ruling, the court of first instance rejected the divorce "when in fact if [the request] was filed by the wife, you are required by law to order a divorce". The ruling also said that a husband must not be granted a divorce if the wife did not also file and there was no evidence of fault or mistreatment by her.

The Supreme Court said there could be three outcomes.
(1) If the husband mistreated the wife, arbiters should order a divorce and the wife will receive all her marriage and divorce financial rights, including dowry and other compensation. (2) If there was fault on both sides, arbiters should order a divorce and a settlement depending on the extent of mistreatment. (3) If the wife mistreated her husband, she waives her right to any financial settlement in the divorce.

Traditionally, a woman who files without her husband's consent risks waiving her rights to any dowry or compensation. Under Sharia, a husband can verbally divorce his wife. But, experts said, husbands often force their wives to file in court in the hope of avoiding any payments.
"The [Supreme Court] ruling is very significant because it identifies the issue of husbands trying to circumvent the law and get away from giving their wives their due rights," said Salwa al Habib, a lawyer who specialises in family cases. Mrs al Habib said many women accept pressure from their husbands to file so they can avoid lengthy and costly court proceedings. They also are often pushed into waiving the right to personal compensation as a precondition to the husband's agreement to the divorce.

In the same ruling, the Supreme Court said judges should ignore a woman's decision to give up a financial settlement if there is any indication the request was coerced. In such cases, a court must order a divorce but also require the man to pay the wife her full financial due.

The case from Sharjah involved a wife who filed for a divorce in December 2009. The Sharjah Court of First Instance appointed two arbitrators to investigate the cause of the dispute and attempted to help settle the couple's differences. According to law, judges must rely on the arbitrators' report to make a decision. The arbitrators failed to fix the relationship and could not pinpoint the cause of the dispute, so they rejected the divorce. The court officially rejected her request on March 18.
The wife appealed the verdict and the Sharjah Court of Appeals appointed new arbitrators. That court then overturned the verdict on July 1, granting her a divorce. The court also ruled that the husband should give the wife half of her "deferred dowry", the portion of dowry paid after marriage, which in her case amounted to Dh10,000.

The wife had told the court on June 13 that she forfeited her rights to any financial settlement. But the Appeals Court ignored her decision because there was evidence she had been coerced into the statement, and the court ordered the husband to pay. The Supreme Court upheld that decision.
"The decision [to forfeit rights] should emanate from free will," wrote Chief Justice Falah al Hajeri of the Supreme Court. "If [judges] suspect that the decision was made for a certain purpose, it should be discarded."

The man appealed to the Supreme Court, which ultimately rejected his requests.


Peruntukan didalam undang-undang No. 28 tahun 2005 United Arab Emirates tersebut juga secara terperinci menekankan bahawa "peruntukan-peruntukan dalam undang-undang ini diambil dari dan ditafsirkan mengikut hukum-hukum dan prinsip-prinsip perundangan Islam" dengan bantuan tafsiran pandangan mazhab-mazhab mengenai sumber-sumber peruntukan tertentu, dan sekiranya tidak terdapat teks, perintah Hakim hendaklah diputuskan selaras dengan pendapat yang terdapat dengan meluas dalam empat Mazhab Sunni mengikut hierarki yang berikut: pertama kepada pendapat dan pandangan Mazhab Maliki, dan jika tiada maka barulah kepada pandangan Mazhab Hanbali, dan seterusnya kepada Mazhab Syafie dan akhirnya kepada Mazhab Hanafi.

Ini jelas di peruntukan di bawah Perkara 2 Undang-Undang UAE No. 28 tahun 2005 tersebut sepertimana berikut:
Article 2
1.     In understanding, interpreting or construing the legislative provisions of this Law, the principles and rules of the Muslim doctrine shall be consulted.
2.     The provisions of this Law shall apply on all matters dealt with herein, in words and context. For the purposes of interpretation and completion of their provisions, the doctrinal school of thought from which these matters derived shall be consulted.
3.     In the absence of a text in this Law, judgment shall be given in accordance with what is widely known of Malik’s doctrine, then Ahmed’s, then El Shaffei’s, then Abi Hanifa’s doctrine.

Berikut ialah sedikit latar belakang mengenai UAE sebagai informasi tambahan bagi menilai perkara tuntutan mut’ah. Walaupun negerinya berkedudukan sedemikian dari segi geografi, sejarah latarbelakang dan ekonominya tuntutan jumlah mut’ahnya mempunyai asas perkiraan yang agak mudah dan terhad.Emiriyah Arab Bersatu i/juːˌnaɪtɨdˌærəb ɛmɪrɨts / (Bahasa Arab: دولة الإمارات العربية المتحدة Dawlat al-ʾImārāt al-ʿArabiyyah al-Muttahidah), juga dirujuk dengan panggilan Emiriyah atau UAE adalah sebuah negara Arab di tenggara Semenanjung Arab di Teluk Parsi dan bersempadan dengan Oman di timur dan Arab Saudi di selatan serta berkongsi sempadan laut dengan Qatar dan Iran.

UAE adalah sebuah persekutuan tujuh emiriah terdiri dari Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, dan Umm al-Quwain. Setiap emiriah ditadbir oleh seorang Amir secara turun temurun. Ibu negerinya adalah Abu Dhabi yang juga merupakan pusat aktiviti komersial dan kebudayaan. Islam adalah agama rasmi di UAE dan bahasa rasminya adalah bahasa Arab.

Rizab minyak UAE disenaraikan sebagai ketujuh terbesar didunia. Rizab gas aslinya adalah yang ketujuh belas terbesar di dunia. UAE merupakan antara kuasa ekonomi yang paling maju di Asia Barat. Pendapatan per kapitanya adalah yang ketujuh tertinggi di dunia.Rabu, 17 Julai 2013

Republik Yaman

Republik Yaman telah di tubuhkan pada 22.05.1990 dengan penyatuan kerajaan Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Bahasa rasminya adalah Bahasa Arab. Penduduknya lebih kurang 55% adalah dari kalangan Sunnah wal Jamaah Mazhab Shafi’I dan lebihkurang 45% adalah dari Mazhab Shiah Zaidiyyah dan pengikut Mazhab Ismaili sebagai minoriti kecil.


Perundangan mengenai bayaran mut’ah di Negara Yaman ini menetapkan kadar serta had maksima bayaran mut’ah dan cara bayaran mut’ah kepada bidangkuasa hakim Mahkamah. Bayaran mut’ah ini di rujuk sebagai ta’wid di Negara Yaman. Namun istilah ta’wid ini adalah sama sahaja dengan maksud mut’ah, mutaah mahupun mata’a dan seumpamanya. Istilah ini semua merujuk kepada falsafah konsep pembayaran/pemberian saguhati oleh suami kepada isteri yang diceraikan olehnya sebagaimana yang telah di terangkan dalam posting-posting yang lalu.

Had maksima kadar mut’ah adalah bersamaan dengan sejumlah yang tidak melebihi kadaran nafkah selama setahun menurut kadaran nafkah isteri-isteri orang lain yang setara dengan isteri yang diceraikan itu. Cara pembayaran boleh diperintahkan untuk dibayar secara sekaligus ataupun melalui ansuran bulanan dan terpulang kepada pertimbangan Mahkamah.

Ini berbeza dengan Negara Malaysia di mana kadar dan had maksima jumlah bayaran mut’ah tiada ditetapkan. Formula pengiraan jumlah mut’ah juga tiada ditetapkan mahupun di gariskan dengan lebih terperinci di Malaysia. Oleh itu berlakulah beberapa jenis formula yang di lakukan oleh Mahkamah Syariah di Negara ini. Lihat posting blog ini yang lalu mengenai beberapa kaedah dan formula yang telah digunakan dan sedang digunakan di Mahkamah Syariah Malaysia. Maka tidak hairanlah tuntutan ‘mega’ jumlah mut’ah kini berlaku di Malaysia seolah-olah perceraian itu menuntut harga yang amat keterlaluan di dalam sistem perundangan Islam di Malaysia.


Menurut Perkara 71 Undang-Undang Status Peribadi Yemen [Dikri No. 20 tahun 1992] :
  
Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dan ternyata kepada hakim bahawa suami telah sewenang-wenangnya dalam menceraikan mereka tanpa sebab yang baik, dan isterinya akan mengalami kesusahan dan kemiskinan dari perceraian itu, maka kadi boleh memerintahkan supaya lelaki/suaminya itu membayar pampasan (ta’wid) kepada isterinya itu mengikut kes dan takat kesembarangan penceraian, dengan syarat jumlah ta’wid tersebut tidak melebihi jumlah nafkah setahun (nafkah menurut kadar yang dialami oleh para isteri yang sepertinya), disamping bayaran untuk nafkah bagi tempoh ‘idda. Hakim juga boleh memerintahkan agar pembayaran itu dibuat secara sekaligus atau secara ansuran bulanan mengikut keadaan kesesuaian.

Yemen Law of Personal Status [Decree No. 20 of 1992]
Article 71:

If a man divorces his wife and it appears to the judge that the husband was arbitrary in divorcing her without good reason, and that the wife will suffer distress and poverty from this, the qadi may award her compensation (ta’wid) against her divorcer according to the case and the extent of arbitrariness, provided this does not exceed the amount of one year’s maintenance for her peers, besides maintenance for the ‘idda period. The judge may require the payment to be made in a lump sum or in monthly [instalments] according to the circumstances.